Technologie

Na výrobu hliníkových slitin slouží jedna dvoukomorová tavicí pec STINCHCOMBE 4,5 tuny s elektromagnetickým induktorem k míchání taveniny tak, aby byla zabezpečena homogenita taveniny v celé tavbě.

Housky jsou odlévané bezstěrovou technologií na odlévacím pásu.

Vstupní surovinou pro výrobu jsou hliníkové odpady nakupované od zpracovatelů a producentů těchto odpadů. Hliníkový šrot je následně vytřízen a použit do výroby podle jednotlivých tříd a kvality.

Proces výroby je prováděn tavením hliníkového odpadu v tavící peci, dále rafinací, legováním a následným odlitím slitiny. Celý proces výroby je řízen pracovními předpisy, kde je věnována maximální pozornost dodržování technologie a kvality výroby.

Pro zjištění chemického složení společnost používá stolní optický spektrometr SPECTROMAXx F6