Produkty

 Výrobní program společnosti je založen na výrobě primárních, sekundárních a dezoxidačních slitin, vyráběných dle normy ENAB (ENAB 42000, ENAB 43000, ENAB 43400, ENAB 44200, ENAB 44300, ENAB 46000, ENAB 46100, ENAB 47000, ENAB 47100, ENAB 48000, ENAB 51100, ENAB 51300) jako jsou slitiny typu AlSi, AlSi10Mg, AlSi5Cu, AlSi9Cu, AlSi(Cu), AlSiCuNiMg, AlMg, AlZnMg, respektive podle specifických požadavků odběratelů.

Karty bezpečnostních údajů jsou uložené v sekci ke stažení.